องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
   
 
 


  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
  ประชุมประชาคมการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื...

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง