องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]179
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 12 ม.ค. 2564 ]107
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]176
4 การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]175
5 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]238
6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุูล [ 28 มิ.ย. 2562 ]178
7 การดูแลรักษาทีสาธารณประโยชน์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]227
8 แนวทางป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม [ 17 มิ.ย. 2562 ]179
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต [ 10 มิ.ย. 2562 ]172