องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 22 ก.พ. 2567 ]23
2 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]17
3 ผลการดำเนินงานบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]12
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]27
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]32
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร [ 10 เม.ย. 2566 ]30
7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]29
8 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2566 ]26
9 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 21 มี.ค. 2566 ]24
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 17 มี.ค. 2566 ]29
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]115
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]83
13 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]94
14 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]90
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 25 เม.ย. 2565 ]94
16 หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]96
17 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]101
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]98
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]99
20 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]202
 
หน้า 1|2