องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]59
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]51
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]57
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]58
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 25 เม.ย. 2565 ]52
6 หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]58
7 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]58
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]58
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]57
10 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]143
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]149
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 30 มี.ค. 2564 ]146
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มี.ค. 2564 ]138
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร [ 28 มี.ค. 2564 ]130
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 มี.ค. 2564 ]121
16 ประกาศการกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ [ 23 มี.ค. 2564 ]168
17 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]122
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล [ 17 มิ.ย. 2563 ]124
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 10 ต.ค. 2562 ]152
20 ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการสร้างและระบบการบริหารจัดองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 10 ต.ค. 2562 ]160
 
หน้า 1|2