องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 เม.ย. 2566 ]5
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 26 มี.ค. 2564 ]172
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ [ 5 มิ.ย. 2563 ]165
4 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]168
5 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]133
6 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 มิ.ย. 2562 ]178
7 ช่อ่งทางร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 พ.ค. 2562 ]164
8 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2562 ]167
9 คำสั่งจัดตั้งศูนย์/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ร้องการการทุจริต [ 15 ม.ค. 2562 ]180