องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ม.ค. 2562 ]105
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 1 [ 16 ก.พ. 2561 ]104
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 2-1 [ 16 ก.พ. 2561 ]112
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 2-2 [ 16 ก.พ. 2561 ]121
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 3 [ 16 ก.พ. 2561 ]119