องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]95
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]83
3 ประกาศการขายทดดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 13 ม.ค. 2565 ]132
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]85
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]125
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]79
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]88
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]153
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อระงับการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]145
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]141
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]134
12 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102 สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]138
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]139
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 6394 ขอนแก่น [ 22 เม.ย. 2564 ]142
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]144
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุงโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]142
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังขนาด18 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง [ 25 ม.ค. 2564 ]143
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บานมือจับชนิดบิด กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]127
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]131
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด กองคลัง [ 21 ม.ค. 2564 ]139
 
หน้า 1|2|3|4|5|6