องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการคลัง [ 11 มิ.ย. 2567 ]10
2 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ าการ [ 17 พ.ค. 2567 ]8
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]21
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่เรื่องการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการคลัง [ 18 เม.ย. 2567 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 2 เม.ย. 2567 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 2 เม.ย. 2567 ]8
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำหนักนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 21 มี.ค. 2567 ]12
9 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2567 ]20
10 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2567 ]9
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]19
12 ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 5 ก.พ. 2567 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 26 ม.ค. 2567 ]11
14 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]37
15 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]30
16 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 26 ธ.ค. 2566 ]11
17 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกศ์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 3 พ.ย. 2566 ]16
18 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]16
19 แผนดำเนินงานการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]30
20 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6