องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]91
2 ประกาศการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]83
3 กฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2564 ]117
4 ประกาศการรับชำระภาษีผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Laas) ผ่านระบบ QR Payment [ 1 เม.ย. 2564 ]125
5 แจ้งขอให้ยืนยันสิทธิ์ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ [ 4 พ.ค. 2563 ]121
6 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]138
7 ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]142