องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]8
3 การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]14
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]4
5 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 12 ก.พ. 2567 ]11
6 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]9
7 กระบวนงานควบคุมงานจ้างก่อสร้า และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 13 ก.ค. 2566 ]20
8 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 19 เม.ย. 2566 ]28
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]34
10 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 7 เม.ย. 2566 ]34
11 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
12 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]27
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]28
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]25
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]114
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]145
18 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]135
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2564 ]68
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2564 ]201
 
หน้า 1|2