องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานควบคุมงานจ้างก่อสร้า และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 13 ก.ค. 2566 ]14
2 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 19 เม.ย. 2566 ]19
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]24
4 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 7 เม.ย. 2566 ]26
5 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
6 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]21
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]24
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]19
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]26
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]108
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]138
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]128
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2564 ]64
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2564 ]196
15 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]158
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]204
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 11 มี.ค. 2564 ]193
18 พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]159
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รอบ 12 เดือน [ 12 ต.ค. 2563 ]190
20 เงินหลวงตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกเข้ากระเป๋าใคร คนนั้นต้องรับโทษ [ 23 มิ.ย. 2563 ]358
 
หน้า 1|2