องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทคนิคการสอนงาน [ 26 ต.ค. 2563 ]113
2 วันท้องถิ่นไทย [ 28 ก.พ. 2563 ]106
3 คนสำราญงานสำเร็จ [ 28 ก.พ. 2563 ]120
4 คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.พ. 2563 ]101
5 กระบวนงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]102
6 กระบวนงานการควบคุมงานก่อสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]103
7 การนับเวลาเดินทางไปราชการ [ 18 พ.ย. 2562 ]100
8 เกล็ดความรู้จากหน้างาน.. [ 18 พ.ย. 2562 ]145
9 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2562 ]111
10 ความหมาย KM [ 4 มิ.ย. 2562 ]107