องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ฯ
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ