องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ