องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลัง  และการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพื่อพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ     เอกสารประกอบ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ