องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณธรรมและโปร่งใส    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ