องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ