องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศการกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ประกาศกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดัับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ  ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ ประกาศการกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ