องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ