องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ