องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ