องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ช่อ่งทางร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ช่อ่งทางร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ