องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

ไม่มีสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม  2565 - มีนาคม  2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ