องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ