องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 1
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ