องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ