องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตรวจรับงานจ้างบ้านหนองไผ่น้อย

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไผ่น้อยไปนาพ่อสอน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1000  เมตร      เอกสารประกอบ

ตรวจรับงานจ้างบ้านหนองไผ่น้อย
 
ตรวจงานจ้าง หมู่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย
ตรวจงานจ้าง หมู่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย
ตรวจงานจ้าง หมู่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ