องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
มีการจัดตั้งกลุ่มเสริมสร้างภายในหน่วยงาน


รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม

    รายละเอียดข่าว

กลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร  ได้จัดกิจกรรมและการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00 ณ  รวมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่      เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ