องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน


แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ