องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลดอนดู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ และสาธารณชน  เมื่อวันที่  11  กุมภาพัน  2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่      เอกสารประกอบ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ