องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ