องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ