องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ