องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระหว่างวันที่  5 - 9  กันยายน  2565  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  40  คน   วิธีการฝึกอบรมโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  และฝึกภาคปฏิบัติ  โดยมีนายเฉลิมดิตถ์  หนูพรม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด พร้อมมอบเกียรติบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้

2022-12-07
2022-12-05
2022-10-14
2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11