องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-02
2022-07-05