องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หมู่ 4 หมู่ 9 หมู่ 10

2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-02
2022-07-05