องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลดอนดู่ ร่วมตรวจสอบบ้านเรือนประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านดอนดู่ หมู่ 5


วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น.

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลดอนดู่ ร่วมตรวจสอบบ้านเรือนประชาชน

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนดู่

บ้านดอนดู่ หมู่ 5 ตำบลดอนดู่  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

จำนวน 2 ครัวเรือน

2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-02
2022-07-05