องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ