องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ความรู้เกี่ยวกับการแสดงหาผลประโยชน์ทัฐซ้อน [ 20 พ.ค. 2563 ]128
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 20 ก.พ. 2563 ]211
23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]115
24 วินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 11 มิ.ย. 2562 ]115
25 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์รับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ [ 28 พ.ค. 2562 ]113
26 ข้อมูลตามมาตรา 7 (1) (2) (3) [ 27 พ.ค. 2562 ]102
 
|1หน้า 2