องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]18
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]22
3 การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]19
4 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]22
5 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุูล [ 28 มิ.ย. 2562 ]17
6 การดูแลรักษาทีสาธารณประโยชน์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]21
7 แนวทางป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม [ 17 มิ.ย. 2562 ]22
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต [ 10 มิ.ย. 2562 ]20