องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]21
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อระงับการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]21
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]22
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]21
5 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102 สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]20
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 6394 ขอนแก่น [ 22 เม.ย. 2564 ]21
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุงโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]21
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังขนาด18 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง [ 25 ม.ค. 2564 ]21
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บานมือจับชนิดบิด กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]21
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]24
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด กองคลัง [ 21 ม.ค. 2564 ]20
14 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สำนักปลัด [ 21 ม.ค. 2564 ]22
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกกองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]22
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ [ 20 ม.ค. 2564 ]20
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2564 ]20
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 20 ม.ค. 2564 ]22
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ [ 22 ธ.ค. 2563 ]21
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6