องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ม.ค. 2564 ]24
2 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]20
3 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]20
4 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]21
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2563 ]24
6 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]22
7 รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]23
8 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]25
9 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]25
10 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]25
11 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 21 เม.ย. 2563 ]22
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]21
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]22
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]23
15 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]24
16 รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]23
17 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]23
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]21
19 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]21
20 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3/2562 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2562 ]26
 
หน้า 1|2