องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2564 ]3
3 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]2
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]2
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ(แก้ไขเพิ่มเติม) [ 12 มี.ค. 2564 ]2
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 1 มี.ค. 2564 ]2
7 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]2
8 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]2
10 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]2
11 สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]2
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]2
13 ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561 [ 21 พ.ค. 2563 ]2
15 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 7 พ.ค. 2563 ]2
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]2
17 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]2
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]2
19 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มี.ค. 2563 ]2
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กตต.ประจำ อบต.ดอนดู่ [ 27 ม.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3