องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน  7  นาย    ซึ่งมีจ่าเอกกิตติพันธ์  พลไธสง  เป็นครูฝึก

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29