องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00 น.  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่   ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  และพนักงานส่วนตำบลดอนดู่   ร่วมสร้างวัฒนธรรม  คนดอนดู่ ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พร้อมคำกล่าว "คนดอนดู่ ไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29