องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2563    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติงาน  ประจำปี  2563  โดยมีพนักงานส่วนตำบลดอนดู่ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระ  ณ วันศรีสะอาด  บ้านหนองแวงยาว  ต.ดอนดู่  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  หลังจากนั้น  ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28