องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562  เวลา  13.30 น   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่  9  ธันวาคม  2562  ภายใต้แนวคิด  “ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28