องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ทำบุญเลี้ยงพระ


ในวันที่  28  ธันวาคม  2562  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  นายด่อง  จันอ่อน  ประธานสภา อบต. พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ดอนดู่ ตลอดจน  ประชาชนตำบลดอนดู่  จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  

      การทำบุญ  ถือเป็นการกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา  ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิมพูนความดี กรรมดี และเพื่อจำจัดความเห็นแก่ตัว  ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28