องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จัดทำโครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนบ้านดอนดู่ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 248 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,050 คน โดยกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ได้เข้าดำเนินการสำรวจออกแบบและขุดลอกหนองเลิงใหญ่ แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ เพิ่มขึ้น 12,500 ลบ.ม.
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28