องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563  ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ในระหว่างวันที่  27-29  มกราคม  2563   ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  13  แห่ง  และ ส่วนราชการในอำเภอหนองสองห้อง  

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28