องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


7 ธันวาคม 2561 วันต่อต้่านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่ากาอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.ดอนดู่


7 ธันวาคม 2561 วันต่อต้่านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่ากาอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.ดอนดู่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29